toggle menu

ANNONS

Rejäl grönvit lägesuppdatering ihop med 757 medlemmar

Av Mattias Jansson, Publicerat för 6 månader sedan.

757 medlemmar i HIF FF, 148 bänkade och 609 länkade, deltog på onsdagskvällen i årets andra medlemsmöte. De bjöds på en nyhet då ”tf” i sportchef Mikael Hjelmbergs arbetstitel togs bort från skärmen i realtid, men också på informativa dragningar och intervjuer. Huvudämnena var planerna för Gubbängsfältet, klubbens framtida sportsliga organisation och dess nya digitala plattform. Här är ett referat av mötet.

 

 

Mattias Fri, ordförande, inledde med att välkomna de mötesdeltagande och tittande medlemmarna – och med att rekommendera Bajenligan, det maffiga barnevenemang som visades upp i introfilmen. Vi fick därefter en lägesbeskrivning och Fri gladdes över positiva kurvor för A-lagen, en stabil organisation med otroligt många kompetenta medarbetare och ökande truppvärden där akademisatsningarna börjar bära frukt med egna talanger i representationstrupperna. Sponsorintäkterna är större än någonsin och breddverksamheten fortsätter att växa, trots att man som alltid brottas med planbristen. Vi har sett förändringar på nyckelpositioner där Ylva Andrén kommit in som chef och Mikael Hjelmberg axlat rollen som sportchef.

 

Större pågående projekt är Gubbängsfältet, ett nytt gym på Årsta IP, den sportsliga visionen och strategin samt den nya hemsidan. Även om vi känner att vi är på en bra plats så märker vi att förändringarna i samhället och omvärlden påverkar oss. Inflationen har drivit upp klubbens kostnader och det finns en oro för konjunkturens inverkan; styrelsen har gett organisationen ett tydligt uppdrag att ta med faktorerna i budgetarbetet. I måndags presenterade Polismyndigheten en rapport om hur den organiserade brottsligheten försöker ta sig in i idrottsrörelsen, ett växande problem som vi måste lära oss att parera. Vi har också sett ökade ordningsproblem de senaste åren, vilket vi lägger ner ett stort arbete på att komma tillrätta med.

 

Richard von Yxkull, vd, tog vid och gladdes åt det faktum att vi står för en fantastiskt spännande höst som på damsidan är en stor cup match för match, som vi hoppas att alla ska ta del av. Efter cupguldet har ett transferrekord för den svenska marknaden också noterats, vilket på ett sätt är svårt att omfamna mitt i guldstriden, men som är viktigt för damfotbollen i stort och för Bajen i synnerhet. Ett svårt men också lät beslut att ta, beskrev han försäljningen av Kyra Cooney-Cross. Beslut är fattade om att fortsätta investera i damerna och att tillsätta mer resurser för nästa säsong.

 

Herrarna är trea i formkurvan och gör allt man kan för att lägga beslag på en fjärdeplacering som kan visa sig viktig. HTFF är på en bra plats då målet vid sidan av att utveckla spelare är fortsatt spel i Ettan. Efter ett aktivt vinterfönster för herr, så har klubben medvetet valt att inte röra om så mycket under sommaren, inte minst eftersom de unga spelarna tagit stora kliv. Det visar på en styrka och vi kommer säkert att fortsätta prata om talanger, med tanke på vad vi ser komma underifrån.

 

 

Då vi inte är immuna mot omvärlden håller vi oss ganska ödmjuka mot en framtid där kostnader stiger för alla. Vår svaga valuta innebär en stor skillnad gentemot de starka; då de flesta affärer sker i euro blir det väldigt dyrt då vi ska köpa men väldigt bra vid försäljningar. Efter fjolårets rekordår för transfers blev det i år inte samma intäkter, men överlag är utvecklingen fortsatt positiv. Efter all time high för sponsorintäkterna i fjol kommer noteringen att putsas ordentligt, då prognosen visar en 15-procentig ökning. Souvenirförsäljningen har dessutom lyft med 30 procent. Publikt har vi ett bra år medan minskningen av transferintäkter alltså delvis är medveten. Omsättningen i hela koncernen ser ut att bli runt 255 miljoner.

 

Andrén tog till orda på Södra Teaterns scen för tredje gången och berättade om det fokus på HR-frågor som hennes uppdrag innebär, och som man såg ett behov av att få ordning på i den växande organisationen. Som föreningschef arbetar hon också med att skapa så bra möjligheter som möjligt för de minsta av våra grönvita lirare. Ett pågående projekt drivs på röda linjen där man växer och har 150 barn i träning redan i år, i Sätra. Totalt drar 3629 barn och nu på sig Bajenskruden vecka efter vecka. 840 av dessa är flickor medan 147 av 804 ledare är kvinnor – där är det tydligt att vi vill se ökade andelar.

 

Klubbföreträdarna berättade därefter om projektet på Gubbängsfältet, som är ett ännu bättre alternativ sedan tankarna kring Skarpnäck övergavs i våras. Under tisdagen var stadens idrottsnämnd samlad för vissa beslut, där ett utfall var utredningsbeslutet om att gå vidare med detta. Till detta projekt som man arbetat med under vår och sommar ska offerter kunna tas in. Det handlar om att skapa nya fotbollsytor på vad som redan är ett levande idrottsfält – med handbollens Eken Cup, HIF Rugby och Bajen Fans Cup. Etableringen ska innefatta en helt ny plan och ett servicehus, det vill säga ett hus helt ägnat för idrotten. Framför allt ska detta komma till nytta för de yngre delarna av vår akademiverksamhet. Politikerna är positiva och förhoppningen är att kunna flytta in 2025. Samtal har förts med bland andra rugbyn, och med närbelägna skolor om att etablera fotbollsprofiler.

 

 

Sett till femårstabellen i Allsvenskan är Hammarby kvar på fjärde plats då Elfsborg gått om oss samtidigt som vi klivit förbi AIK. Det finns olika mått att mäta ekonomiska förutsättningar med, fast oavsett är Malmö FF odiskutabel etta medan vi återfinns någonstans tvåa till femma. För att lära av omvärlden, har klubben låtit analytiker titta på femton klubbar vars gemensamma nämnare är att de har motsvarande konkurrenssituation i sina ligor, och att de lyckas prestera över sina förutsättningar. Detta börjar leda fram till ett dokument som ska utgöra grunden för fotbollsverksamheten i Hammarby. Något som återstår är att låta den sportsliga organisationen sätta sin prägel på detta.

 

Och på tal om organisationen, så fick mötesdeltagarna en bild av hur den kommer att se ut framgent. Titeln head of football införs; en slags vd som har det yttersta ansvaret för hela vår fotbollsprodukt och organisation; för såväl A-lagsverksamheterna som HTFF och akademierna, och säkerställer att vi når våra sportsliga mål. Titeln huvudscout som Mikael Hjelmberg haft försvinner, medan teknisk chef tillkommer – en person som ska ta fram evidensbaserade underlag för bra beslut. På nämnda bild kunde medlemmarna också se att ”tf” tagits bort för Hjelmbergs sportchefsroll. I rekryterinsprocessen är teknisk chef signerad och klar; presentation väntas runt hörnet. För head of football pratar man fortfarande med kandidater – det viktigaste är att vi hittar rätt. Fri betonade att man känner sig väldigt trygga även om det drar ut på tiden, med att den befintliga ledningen hanterar nuvarande situation.

 

En frågestund med Peter Aronsson som moderator och Samhällsmatchens sportvärdar försedda med mikrofoner runt om i salongen tog vid. Ledningen berättade bland annat att Gubbängen-projektet är förenat med vissa kostnader, men att staden investerar i planen och servicehuset. Frågan om hur man ser på Djurgårdens projekt Skol IF kom upp och här har frågan varit uppe och utvärderats jämfört med de projekt vi driver med samma syfte, och landat i att bredd samt Samhällsmatchen fyller samma funktion. Vi har 822 spelare som kommer att vara hammarbyare redan då de börjar i plugget. När det gäller tillgången till gräsplaner för A-lagen är Gubbängsfältet ett element i detta; en tydlig ambition från vår och stadens sida är att etablera en gräsyta åt oss även i den miljön.

 

Kring kostnader som skenar blev svaret att vissa områden sticker ut mer än andra; planuppvärming, arenakostnader och inte minst resor. Kring skillnaden mellan rollerna vd och head of football berättade von Yxkull att den senare ska arbeta med den sportsliga produkten och vara en del av den sportsliga ledningen, och med att hitta synergier mellan klubbens olika beståndsdelar, medan hans egen roll blir mer övergripande för hela klubbens utveckling, men främst med ekonomiska bitar. Fri menade att detta frigör tid för vd:n. Frågan om brottsligheten knuten till agentverksamhet kom upp och medan det betonades att de allra flesta aktörerna är väldigt seriösa, så visar polisens rapport att vissa knyter till sig unga spelare och sätter dem i ett beroendeförhållande som kan nyttjas för matchfixning eller att tappa av transferintäkter genom minskad kontakt mellan de involverade klubbarna. Ett reformarbete kring agentregler pågår och här ser man UEFA:s reglementen för transparens som en positiv bit.

 

 

Diskussionerna tilläts ta mer tid i anspråk än planerat då frågeställningarna var många. Scoutingen är tänkt att utvecklas, inte minst då den tekniska chefen har gedigen bakgrund på området och kommer att arbeta nära Lager och Hjelmberg. Kring servicehuset på Gubbängen har vi gett staden en signal om att det måste vara Hammarbys hem helt och hållet för en inflytt, som vi tror har landat bra. Klubben menar, beträffande det ekonomiska resultatet, att man behöver se det över längre tid. Efter de extrema intäkterna i fjol ville man nu hellre se spelarna kvar i Hammarby; man har skapat en ekonomisk stabilitet som gör att man kan ta ett minusresultat ett år och att tacka nej till bud.

 

Vice vd Markus Nilsson fick lite mindre tid än tänkt i anspråk, men hann delge en hel del, efter att vi tagit en bensträckare. Medlemsrekrytering har man inte arbetat särskilt aktivt med på länge, men framåt kommer medlemskapet att bli en central del. I takt med att vi vuxit det senaste decenniet, publikmässigt men också organisatoriskt där vi gått från 15 personer på kontoret till runt 60, finns möjligheter att jobba på nya sätt. Klubben gör ett omtag i strategin där den nya sajtplattformen blir ett verktyg för tydligare samverkan med medlemmarna. Utan dialogen med supportrarna och det ideella engagemanget hade utvecklingen inte varit möjlig och detta är fortsatt väldigt viktigt för klubben.

 

Skolfrågan bevakas förstås. Vid förra medlemsmötet berättades mycket om Samhällsmatchens verksamhet som når ut till väldigt många. Även om våra skolbesök bedrivs i mindre omfattning än den blårandiga skolnärvaron, så betraktas effekten av att få träffa spelare från våra representationslag som större. I tillägg till detta genomförs matchbesök kopplade till skolor i hela Söderort, vilket Abel Abraham och Daniel Engström fick fart på för ett tiotal år sedan. Man har kontakt med över 100 skolor som kontinuerligt har sina klasser på besök på Tele2 Arena och nu även Hammarby IP; i runda slängar 20 000 stycken årligen, vilket är väldigt effektfullt.

 

Publiktrenderna blev nästa ämne. På herrsidan är utvecklingen stabil med alla tiders högsta snitt 2022, men med en liten dipp i år. Förstås ser man också potential att göra mer. Nyttjandegraden har ingen ekonomisk inverkan på oss, men man ser möjligheter för nya modeller att sälja biljetten på nytt. På damsidan är utvecklingen explosionsartad sedan Kanalplan nyinvigdes och man ser att det lär hända än mer framöver, likt det vi såg på herrsidan för åtta-tio år sedan. Även här uppmärksammas detta internationellt och är unikt inte bara i Sverige, men även i omvärlden där storklubbarna visserligen lockar massiva skaror vid enskilda matcher men i många fall inte vår våra nivåer i serielunken. Omvärlden springer snabbt och det är tufft att konkurrera, men vi är på det. Satsningen är väldigt beroende av att trenden fortsätter; kommersiella intäkter och nu även via transfers.

 

 

Gällande nyttjandegraden har biljettförsäljningen fortgått i ungefär samma takt som i fjol, men vad som händer på matcherna med klart färre på plats är ett delikat ärende. Historiskt har vi inte haft dessa problem men nu finns en nedåtgående trend, framför allt för säsongskort. Det blir en kommunikativ fråga att förbättra funktionaliteten för att dela biljetter. Klubben har ju också fått in vittnesmål om inpassering och skannrar, där är omfattningen vansklig att bedöma innan man tittat noggrannare på detta, vilket är på gång. Inför 2024 kommer säsongskortsförsäljningen att påbörjas tidigare, delvis för bokslutets skull. En prishöjning på åtta till tio procent väntas för biljettpriserna, som stått stilla sedan 2019. Man kommer också att kunna jobba mer med medlemspriser framöver.

 

Nilsson fick därefter besvara frågor från mötesdeltagarna och inledde med ett besked om att gränsen för herrarnas säsongskort inte är tänkt att höjas från 16 000. Majoriteten som står i kö länge vill in på en attraktiv sektion, annars lösgörs i regel platser för tilldelningen. Prishöjningen fick kritik och motiverades med att man behöver bedriva verksamheten på det sätt som man tror är bäst för Hammarby Fotboll, även om man har full respekt för folk som har det kämpigt, och därmed kunna fortsätta investera i kärnprodukten. Fri betonade att det är ett styrelsebeslut som man tar ansvar för, och att man har full respekt för synpunkterna.

 

Upp på scenen klev därefter marknadschef Peter Holmberg och digitalt ansvarige Viktor Åström upp på podiet och då väntade således en genomgång kring kommunikationen. Man ser en stark utveckling med stort fokus på att bygga engagemang kring lagen; ökat följarantal på 22 procent de senaste åren, med 360 000 följare i olika kanaler. Ett nytt och bättre riktat mailutskickssystem är på gång, liksom ett tydliggörande av medlemskapet med hjälp av den nya plattformen; värdet ska drivas även i kommunikationen. Nya format är på gång där Fråga Årsta sjösatts så smått och Söder om Slussen är på gång. En studio på Tele2 Arena är klar vilket ska ge nya möjligheter att producera kring matcher och även mellan dem. Man slutför nu också rekrytering av en dedikerad pressansvarig och med hjälp av den rollen kommer närvaron i media att kunna utvecklas, inte bara reaktivt utan även via proaktivt arbete för att få ut positiva budskap i externa kanaler. I övrigt är arbetet inför 2024 med lansering av säsongskort och matchtröjor samt att fylla två arenor igång.

 

 

Gällande hemsidan var förhoppningen att kunna lansera i mars, men för stora brister upptäcktes och ett omtag behövdes för att inte presentera något halvdant. Man har kommit långt under sommaren med genomförda betatest där 1400 anmälde sig och skickade in 900 feedbackförslag, vilket stresstestat plattformen. Åström berättade att den stora skillnaden är att cms:et är frånkopplat från det vi ser och därmed inte påverkas vid driftstörningar. Mötesdeltagarna fick se en snabb tjuvtitt på hemsidan, där en viktig del är att det ska räcka med ett inlogg för att nå det man behöver som supporter, i Mitt Hammarby. En stor nyhet är också matchcentret där händelser dyker upp i realtid. HTFF kommer att ha en separat, liknande hemsida.

 

Sista delen i mötet utgjordes i vanlig ordning av samtal med huvudtränarna och sportcheferna. Lager och Pablo Piñones-Arce klev upp till applåder och Aronsson inledde med att fråga om Pablos känslor kring serieledningen med sex omgångar kvar. Han menade att det bara är att köra på; man har stundtals gjort det väldigt bra och även tagit trepoängare i matcher där man inte nått upp i potential, vilket är en styrka i sig. Spelarna har förberetts på det mediala intresset och trycket utifrån – vi är redo.

 

En medlemsfråga rörde truppsituationen där profilerade startspelare ju försvunnit nyligen utan att det gått att ersätta dem. Lager berättade att man inte hade några planer på att släppa spelare och heller inte gjorde det under vårt transferfönster, bortsett från två utlåningar. Sedan kom beskedet från Japans och Chelseas läkare, att Maika Hamanos skada fordrade operation. Kontraktet var vattentätt och gällde även hösten, men låneavtalet fick hävas. Någon vecka därefter bröt Adelina Engman foten i träning. Det blev ju också en försäljning av Cooney-Cross, vilket var ett väldigt svårt beslut men där klubbens och spelarens samlade perspektiv avgjorde. Arsenal höjde och höjde sitt bud och försökte få Bajen att säga en siffra. Spelaren ville väldigt gärna gå dit och i takt med de ökade summorna Arsenal erbjöd, så behövde detta bli en styrelsefråga. Väldigt sent om sider beslöts det om en försäljning – Lager tryckte på knappen tre minuter innan deadline. In i truppen har Smilla Vallotto kommit och på tisdagskvällen gjorde hon sin startdebut för Schweiz A-landslag. Piñones-Arce betonade att han och staben inte byggt ett spel på en pjäs utan långsiktigt, och har fullt förtroende för att de som finns hos oss nu kliver fram.

 

Huvudtränaren fick också frågan om skicket som de många landslagsspelarna återvänder i efter sina samlingar. Han berättade att trötthet ter sig på olika sätt; vissa är lite mentalt trötta efter att ha umgåtts i grupp över längre tid som vid ett VM medan andra han ha spelat väldigt mycket och har fysisk påfrestning. Fokuset har ändå legat på de spelare som finns kvar på Hammarby IP och att bedriva den verksamheten på allra bästa sätt. Pablo tryckte på att vi ska vara stolta över att ha fem till åtta A-landslagsspelare där vi också utvecklat flertalet till denna allra högsta nivå. Att vi har spelare som väcker intresse, men som menar att de har den allra bästa miljön här och tackar nej till stora avtal ute i Europa, senast Alice Carlsson.

 

 

Rörande akademin berättade Lager att Magnus Bodsgård efter ett år satt sin prägel på den verksamhet som han lägger sin själ i. Tränarna är ett bra gäng som lägger enormt med tid och har möten ihop. Pablo ställer upp väldigt tydligt på akademin och vill förstås ha spelare från F19 och Pierre Fondin, som gör allt vad de kan för att leverera spelare till A-träningar. Man jobbar med nästa steg där det kommer att krävas mer resurser även på akademisidan för att leverera.

 

Inför söndagens möte med Uppsala ser Piñones-Arce framför sig ett möte med ett lag som blivit bättre organiserat under säsongen; att tro att vi ska köra över dem vore fel inställning – även om vi är ett bättre lag ska matchen ju spelas också. Aronsson fick det förväntade svaret på frågan om hur han ser på att ha topplagen kvar att möta på hemmaplan. Pablo är inte där ännu utan tänker mer på hur det går i Bajens pågående handbollsmatch samt på hur torsdagens träning ska genomföras. Lager tänker i liknande banor – på kontoret kan kollegor komma fram och fråga hur det känns att leda serien, men sportchefens känsla är fortfarande att vi jagar. Varje återstående match blir en final. Han tänker ändå längre fram i tiden, kring saker som träningsläger. Pablo fyllde på med vikten att omfamna nuläget som är roligt att befinna sig i.

 

Frågor från deltagare följde och den första handlade om Matilda Vinberg. Här valde man att inte sälja i somras även om spelaren sitter på ett utgående kontrakt – arbete pågår för att få till en förlängning och man kommer att göra allt för att erbjuda ett bra allsvenskt kontrakt. Vidare undrades det över ytterligare spel på Tele2 Arena och här finns möjligheten att mötet med Häcken i näst sista omgången liras där. Kring ekonomiska behov och ramar, så berättade Lager att man stärkt upp när det gäller arbetstimmar i A-lagets stab och att team manager-rollen ska utökas till nästa år, liksom mental träning. Att behålla kvalitén på truppen kommer att kosta mer nästa år, då det kostar mer att ersätta än vad vi får in genom att sälja. Här har Johan och Pablo fått ett bra styrelsebeslut som man är nöjda med.

 

Sist ut för kvällen var Martí Cifuentes och Mikael Hjelmberg. Den senare sa att det självklart känns bra med den fastslagna rollen – nu klappar folk händerna och om två år får man väl en purjolök i huvudet… ”Micke” ser fram emot att jobba med den nya sportsliga ledningen ihop med Martí – en nära dialog med tränarteamet, en del scouting och utvecklingsfrågor. Moderatorn frågade Cifuentes om det välspridda klippet där han vänder sig mot Bajenklacken inför Nahir Besaras frispark mot AIK – och sade sig ha varit 100 procent säker på mål. Inför mötet med likaledes formstarka Göteborg på söndag konstaterade han att motståndarna hittat trenden efter en svår start samt tränarbyte, och att det nog blir en sevärd match.

 

Angående hur man fått ett förändrat spelsätt på plats, så menade Martí att Twente-matcherna hjälpte laget att förstå att vi kan tävla med väldigt bra lag om vi alla presterar på topp, då vidare avancemang ju var väldigt nära. Det finns mycket att förbättra, men där förstod många spelare. Det är ingen hemlighet att de unga utvecklas väl, men man ska också notera hur de mer erfarna spelarna levererat; det har gett väldigt bra korrelationer. Att förändringen skedde där och då handlade om en ”perfekt storm” där flera faktorer linjerade. Laget hade en tuff vår bakom sig där man ihop med staben fått kritik. Twente var ihop med Club Brügge tuffast möjliga motstånd i Conference League; vi tog oss an det utan något att förlora. Uppryckningen handlar också om att unga spelare alltid blir bättre under säsongens lopp. De nya spelarnas förståelse har också skruvats upp.

 

En annan fråga gällde dataanalys och Cifuentes berättade att man förstås använder detta varje vecka för att försöka förstå vad som kan bli bättre, även om det man ser med blotta ögat på planen och i träning är det viktiga. Data är inte särskilt användbart utan rätt kunskap, men viktigt om kompetensen finns, och Hjelmberg menade att det delvis är därför organisationen nu spetsas till, med personer som har tydlig inriktning på kunskap om hur vi för över data till praktisk nytta. Det kommer vi att se betydligt mer av framöver.

 

 

Gällande HTFF ser Mikael ett samarbete som kan bli ännu bättre, även om det redan nu funkar oerhört bra. Det kommer inte minst ännu bättre kullar underifrån i akademin. Scoutingen vässas för spelare som kan förädlas och inte bara ingå i A-truppen utan även bidra. De som inte lyckas ta det steget hos oss hamnar inte sällan i andra klubbar inom elitfotbollen vilket också är ett gott betyg. Martí gladdes åt vad han ser som en fantastisk plattform som är till stor nytta för både akademin och A-laget. Det går inte att säga så mycket om respektive års utfall på vårvintrarna; det gäller att ge spelarna chansen vid rätt tillfällen.

 

Mest nöjd sett till matchprestationer under året är Cifuentes med hemmareturen mot Twente, höstderbyt där man gjorde fyra mål på AIK och att ta en betryggande 3-0-seger borta mot Mjällby – men han uttryckte en förhoppning om att vi har det bästa framför oss. En mötesdeltagare uttryckte frustration över att det pjottras med bollen hos målvakten – och medan en lite road Martí hade förståelse för att det inte alltid ser toppen ut, så betonade han att burväktaren är viktig för att dominera matcher. På tal om irritation från läktarhåll, så bad huvudtränaren om att den i så fall uttrycks efter matchen, då stödet är oerhört viktigt under den – han ser fram emot fem återstående höstmatcher på hemmaplan.

 

Kvällens sista frågeställningar fick Hjelmberg ta sig an. En gällde huruvida köpande klubbar kan vara skeptiska till ”konstgrässpelare”, här ser sportchefen ingen större problematik. Han fick också den undran kring Jusef Erabi som han förväntat sig, och berättade att klubben varit tydliga kring vad vi vill med honom, även om man inte riktigt är i mål ännu. En mötesdeltagare frågade sig också, efter att ha gratulerat till jobbet, om ”Micke” ser någon oro över att nu ändå få någon ”över” sig. Där blev svaret ett tydligt nej. Det är snarare nyfikenhet kring att få samarbeta med nya människor och en förtröstan kring att gruppen som ska tillsätta positionen är kompetent nog. Potentialen som finns i Hammarby ska det arbetas stenhårt för att uppfylla. Efter dessa avslutande ord avslutades det drygt två timmar långa mötet, med ett tack till de fysiskt och digitalt medverkande medlemmarna.

 

 

Foto: Mattias Saaranen

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS