toggle menu

Organisation

Så här ser Hammarby Fotbolls röstandel, ägande och organisationsstruktur ut.

Under slutet av 2011 genomfördes en nyemission i Hammarby Fotboll AB. I dag äger Hammarby IF Fotbollförening 51,24% av rösterna och 34,41% av kapitalet i Hammarby Fotboll AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare.

 

 

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY IF FF

 

Ordförande
Mattias Fri

 

Ordinarie ledamöter
Peter Granström
Nina Jonsson
Patrik Niklasson
Wayne Seretis
Mia Lindberg
Suleyman Sleyman

 

Hedersledamot
Björn Ekblom

 

Suppleanter
Py Börjeson
Cecilia Hager

 

Revisorer
Peter Ek
Gabriel Altun

 

Revisorssuppleanter

Mattias Kjellman

Johanna Hellström

 

Valberedning
Wille Ahnberg
Jonas Strimling
Maria Östberg Svanelind

 

Kontakt

Styrelsen: styrelsen@hammarbyfotboll.se

Valberedningen: valberedningen@hammarbyfotboll.se

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY FOTBOLL AB

 

Ordförande
Mattias Fri

 

Ordinarie ledamöter 
Paul Reeve (AEG)
Binyam Tekeste (AEG)
Gael Casseli (AEG)
Martin Nilsson (Bajenborgen)
Fredrik Österberg (HIF FF)
Mikael Samuelsson (HIF FF)
Nina Jonsson (HIF FF)

ANNONS

ANNONS

ANNONS