toggle menu

ANNONS

Styrelsen mötte supporterrepresentanter

Av Hammarby IF Fotbollsförening, Publicerat för 10 månader sedan.

På initiativ av Bajen Fans hölls den 7 juni 2023 ett informellt informationsmöte mellan ett tiotal representanter för Hammarbys supportergrupperingar och styrelsen i Hammarby IF Fotbollsförening om läget i föreningen.

 

Mötet hölls i en allmänbildande anda och under mötet avhandlades följande frågeställningar:

 

Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut mellan föreningsstyrelse, bolagsstyrelse och beslutsfattare i bolaget? Ur ett medlemsperspektiv önskade flera deltagare bättre förståelse för processerna i vår klubb.

 

Processerna ser ut ungefär så här: Föreningsstyrelsen väljs på årsmötet av medlemmarna i Hammarby IF Fotbollsförening, och består av tio ledamöter inklusive ordförande Mattias Fri, två suppleanter och hedersledamot Björn Ekblom. Föreningsstyrelsen ansvarar för verksamheten i en av Europas största ungdomsföreningar inklusive tre stycken ungdomsakademier, samt även Samhällsmatchen och Futsalverksamheten. Detta gör man bland annat genom att anställa en föreningschef som rapporterar till styrelsen.

 

Hammarby IF FF är också huvudägare i Hammarby Fotboll AB och har därför ansvaret att tillsätta föreningens fyra representanter i bolagsstyrelsen. Föreningens representanter i bolaget har som uppgift att förankra, rapportera och följa upp om övergripande strategier, budgetar och större händelser i bolaget, där Hammarby Fotbolls seniora elitverksamheter bedrivs. Föreningsstyrelsen är inte inblandad i dagliga händelser i bolagets verksamhet som exempelvis värvningar.

 

Bolagets styrelse, där Hammarby Fotboll har majoritet, ansvarar för tillsättande av vd, sportchef och chefstränare, samt att tillsammans med dessa sätta och följa upp övergripande strategier, målsättningar, budget med mera. Målsättningen att komma topp tre i Allsvenskan är ett exempel på detta; ett mål som vi lagt åt sidan tills vidare.

 

Det kom upp frågor om bolagsstyrelsen på sportsliga grunder lade sig i enskilda spelarinvesteringar, vilket styrelsen aldrig gör. Den sportsliga bedömningen görs alltid av den sportsliga ledningen, alltså sportchef, scoutingchef och chefstränare.

 

Det ansvar som bolagets vd och styrelse har är att godkänna ekonomiska resurser till spelarinvesteringar och spelarförsäljningar samt säkerställa att de ligger inom budget. Hammarby Fotbolls representanter upplever också att samarbetet är bra med övriga delägare i bolaget, alltså AEG (tre ledamöter) och investeringsgruppen Bajenborgen (en ledamot), som fram till nu inte har motsatt sig våra val av bland annat chefstränare.

 

Det kom också upp frågor om varför inte bolagsstyrelsen ”speglar” föreningsstyrelsen så mycket som möjligt, för att medlemmarnas representanter ska vara så nära de viktiga besluten som möjligt. Det här är något vi till viss del håller med om, och de sista två åren har vi därför utökat föreningsstyrelsens representanter till ordförande Mattias Fri, ledamot Nina Jonsson, samt tillsatt ledamot Patrik Niklasson som adjungerad i bolagsstyrelsen. Viss frihet vill vi dock ha att stärka upp bolagsstyrelsen med kompetenser som gynnar Hammarby Fotboll, såsom Mikael Samuelsson, affärsutvecklare och tidigare spelare i 82-laget, och entreprenören Fredrik Österberg.

 

Hur ser styrelsen på det sportsliga nuläget, och hur arbetar vi framåt för att vi ska uppnå de sportsliga framgångar våra medlemmar och supportrar har rätt att förvänta sig?

 

För det första är vi inte på något sätt nöjda med herrarnas sportsliga resultat hittills den här säsongen, även om vi har stark tro på den nuvarande spelartruppen som är full av talang. På kort sikt försöker vi göra allt vi kan för att stötta den sportsliga verksamheten i vardagen, för att de ska kunna hitta tillbaka till det vägvinnande spelet som tog oss till semifinal i Svenska Cupen tidigare i år.

 

Det är svårt att peka på en enskild orsak till varför sportsliga resultat inte blir som förväntade. Därför utreds nu vad det är som inte har fungerat, och vad som behövs för att vår talangfulla spelargrupp ska få ut hela sin potential.

 

I det långa perspektivet tror vi att en av orsakerna, som vi redan nu har identifierat, är att vi borde ha varit mer konsekventa med att följa vår etablerade truppstrategi. Vi har därför börjat bygga den sportsliga organisationen som kommer att göra Mikael Hjelmberg sällskap nu när Jesper Jansson valt att gå vidare. Detta rekryteringsarbete pågår och närmare information kommer om detta så snart det är möjligt. Tilläggas ska att ett projekt även har inletts för att uppdatera klubbens strategi.

 

Vad gäller nyförvärv finns inga planer på större investeringar i sommar eftersom stora satsningar gjordes förra sommaren och i vinterfönstret. Med detta sagt är det inte osannolikt att det både kommer och går spelare i sommarfönstret, sådan är fotbollen.

 

Hur ser de kommande rekryteringsprocesserna ut för ledande befattningar i Hammarby Fotboll AB och föreningen?

 

Arbetet med att hitta en ersättare till Jesper Jansson pågår för fullt och leds av en arbetsgrupp som tillsattes omedelbart när Jesper sade upp sig. Arbetsgruppen består av vd Richard von Yxkull, föreningsledamot Suleyman Sleyman, bolagsledamot Martin Nilsson (Bajenborgen) samt föreningsledamot Patrik Niklasson. Arbetsgruppen kommer att ta fram ett antal förslag till bolagsstyrelsen att ta ställning till, utifrån de övergripande strategier som klubben har.

 

Övrigt:

Under mötet framfördes önskemål om ökad synlighet från ledande befattningar i bolaget, något föreningsstyrelsen tog till sig och ska föra vidare.

Mötet avslutades med en överenskommelse om att fortsätta med denna mötesform för att öka förståelsen och underlätta det gemensamma arbetet för Hammarby Fotbolls framtida bästa.

 

Foto: Bildbyrån

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS